Shop

เลื่อยยนต์ Newwave 9800 Super-pro ส่งฟรี

14,000.00 ฿15,000.00 ฿

14,000.00 ฿
15,000.00 ฿

รายละเอียด

??ได้รับการพัฒนากำลังเพิ่มจาก 7.2 แรงม้า เพิ่มขึ้นเป็น 7.8 แรงม้าอัพเกรดจากตัวถัง 066 และถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นให้ดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยสมรรถนะที่สูงกว่า

โดยมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตภายในห้องพิเศษที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์ระดับสูง ประกอบด้วยมือ มีความปราณีตละเอียดลออ จากช่างฝีมือระดับสูงสุดของนิวเวฟ (ที่เรียกว่า TAKUMI)ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการใช้วัสดุชั้นดีคุณภาพสูงอย่างประณีตบรรจง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น

??ผ่านการทดสอบควบคู่กันไปและพัฒนานงานหลายพันชั่วโมงจนกลายมาเป็นเลื่อยยนต์ Newwave 9800 Super Pro

?เปิดตัวใหม่พร้อมโปรโมชั่น ส่งฟรี??NEWWAVE 9800 Super Pro 25″ 15,000 บาทค่ะ?NEWWAVE 9800 Super Pro 30″ 16,000 บาทค่ะ